Energiskatt

Energiskatt

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från 1 januari 2018.

Samtidigt ändras skattesatsen till 33,1 öre per förbrukad kilowattimme från dagens nivå på 32,5. Abonnenter gällande hushåll eller tjänstesektorn inom Ljusdals kommun tillhörande vårt koncessionsområde får fortsatt skatteavdrag med 9,6 öre/kWh.

Förändringen innebär att ennergiskatten som tidigare betalats på elhandelsfakturan kommer från 1 januari 2018 att debiteras på elnätsfakturan.

För mer information om förändringen och energiskatt i Sverige så hänvisat vi till skatteverkets hemsida. Skatteverket.se

Kundens elkostnader - vad går pengarna till - Informationsdokument.