Nyheter

Energiskatt
måndag, december 18, 2017 - 16:35 - 0 comment(s)
Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från 1 januari 2018. Samtidigt ändras skattesatsen till 33,1 öre per förbrukad kilowattimme från dagens nivå på 32,5. Abonnenter gällande hushåll eller tjänstesektorn inom Ljusdals kommun tillhörande vårt koncessionsområde får fortsatt skatteavdrag... + continue reading
fredag, september 16, 2016 - 10:42 - 0 comment(s)
AB Edsbyns Elverk (som är moderbolaget i koncernen där Elektra i Hälsingland ingår) fyller 110 år. Företaget startades i Edsbyn 1906 av Olof Johansson, och i år fyller vi 110 år. Det firar vi med öppet hus i Edsbyn, lördagen den 24 september mellan kl. 10:00 - 14:00 Vi hälsar alla varmt välkomna att fira med oss.
torsdag, juni 11, 2015 - 08:22 - 0 comment(s)
​Här ser du våra planerade ombyggnadtioner på vårt elnät för 2015. Öjungslinjen mellan Karsbo - Öjung.  Jan-aug. Öjungslinjen, Norsbo. Aug - dec. Ryggesbolinjen, Knåda / Vängsbo. Aug - dec.