Driftinformation

Driftinformation:

Finns ej någon registrerad störning för närvarande.

Planerade enskilda arbeten:

Okt-2019:

Kortare avbrott för boende mellan Egab/Weab - Sverka gård i Knåda vid ombyggnader av elnätet.

Lillboområdet berörs av störningar under hösten i samband med vårt arbete på anläggningsdelar som ska bytas ut.

 


Historik

 

 • 2019-08-21     14:55-15:31     Störningar i området kring Stenkullen och Älmesbo efter åska.
 • 2019-06-20     14:25-14:40     Åsknedslag i Finnaberg. Trasig ventilavledare. Abonnenter mot Lillöjungsbo från Finnaberg strömlösa till kl.19:19.
 • 2019-06-17     13:58-14:43     Kabelbrand vid Tovåsen. Avbrott mellan Mjölåsen-Lillskog t.om. kl.04:18 den 18/6.
 • 2019-06-07     19:30-00:30     Åska (isolator), Öjungslinjen avbrott mellan "Karsbo" och Lillskog (inkl Öjung)
 • 2019-05-28     07:58-08:19     Avgrävd kabel efter Knådavägen. Knåda-Ryggesbo strömlösa.
 • 2018-12-25     23:02-23:19     Snölast Öjungslinjen mellan Våsbo-Öjung-Risarven.
 • 2018-12-25     11:14-14:00     Trädpåfall orsakat av snölast. Avbrott på elnätet mellan Älmesbo-Kringelgruvan.     
 • 2018-12-20     00:14-01:27     Snölast på ledning mot Rygge. Strömlöst i Bergsbo, Homnabo, Ryggesbo och Homnanäset.
 • 2018-12-18     10:04-12:13     Trädpåfall vid Mörtsjön. Strömlöst för abonnenter mellan Bergsbo-Ryggesbo    
 • 2018-12-17     03:53-12:20     Linor släppt från stolpfäste. blinkningar på Öjungslinjen fram till kl.08:24 sedan helt utan ström från Bobergsmyra till Öjung m.fl.
 • 2018-12-15     13:00-13:30     Störningar efter trädpåfall från Kyan- Öjung
 • 2018-12-14     18:06-18:12     Trädpåfall. Öjungslinjen utan ström från Kyan till Risarven m.fl.
 • 2018-06-09     21:11-21:13     Åska. Ryggesbo, Ryggeberget.
 • 2018-06-05     15:55-16:25     Trädpåfall i Östanå. Ämnebo, Ovanåker och Östanå avbrottsdrabbat.
 • 2018-05-17     13:17-13:24     Kabelavgrävning i Ämnebo orsaka avbrott i  hela området först och därefter Duvberg m.fl.
 • 2018-05-12     10:11-10:27     Fågelpåflygning. Avbrott från Myran till G:a Homna via Lillbo och Rävaberg m.fl.
 • 2018-04-09     10:00 -11:30   Fågelpåflygning. Strömavbrott från Myran via Lillbo till Vallhaga.
 • 2018-01-01     07:51-11:33    Träd på ledningen (snö). Störningar norrut från Södra Våsen och avbrott mellan Öjung och Lillskog. 
 • 2018-01-01     03:22-09:30     Flertal träd på ledningen (snö). Avbrott hela Ryggesbolinjen till 04,05 och sedan mellan Ryggesbo och Rygge.
 
 
 

Historiska störningar 2017

 
Område Typ Datum Tid
Kyan,Öjung m.fl. Jordfel 2017-03-01 12:21-12:35
Från Åsen till Ryggesbo Överslag på isolator 2017-03-15 12:10-15:36
Hela omr. 4min.Sedan Ullungsfors-Öjung Trasigt säkringselement 2017-04-03 06:46-09:12
Lillbo Kabelbrand 2017-05-24 14:30-15:15

Hela omr.7min. Sedan industriområdet Träförädlingen, Borgen samt mot Öjung

Åsknedslag på matande ledning 2017-05-29 21:31-23:50
Hela området till kl.14:21. Resterande tid gäller Våsen-Öjung. Åsknedslag på elnätet 2017-06-25 13:58-18:17
Lillbo-Vallhaga Fågelpåflygning på linor. 2017-07-12 13:57-14:05
Lillbo-Vallhaga Fågelpåflygning på linor 2017-08-30 06:14-08:23
Hinsmyran.Tidvis hela området. Kabelbrand 2017-09-15 22:37-00:51
       
       

Planerade arbeten

Aviserade avbrott förekommer i samband med arbetsutförande.

Område Typ Datum   Status
Hömyren/Rävaberg Ombyggnad  vår-sommar2018   Klart
G:a Homna Ny elmatning Höst 2018   Klart
Jössebo Förstärkning Sommar-18   Klart
Rävaberg/Born Linbyte Vinter-19   Klart
Lillbo Stationsbyten Höst 2019   Ej påbörjat
         
         
         

 

Felanmälan

Felanmälan under orinarie arbetstid görs till vår växel på telefon, 0271-27400
Efter ordinarie arbetstid görs felanmälan på telefon, 020-59 20 00