Driftinformation

Driftinformation:

Just nu har vi inga kända störningar på elnätet.

 

 

Planerade enskilda arbeten:

Vi bygger om elnätet centralt i Torrbergsbo och nyansluter en mast. I samband med detta så kan leveransavbrott förekomma i omgångar för kunder boende intill vårt arbete.

 


Historik  

 

 • 2021-08-20    14:29-14:39   Träd på ledning i samband med arbete i skogsgata. Gårdtjärn-Bornforsen m.fl. berördes av avbrott.
 • 2021-08-17    10:54-11:45   Uggla fastnat på elledning i Stenkullen. Avbrott för Älmesbo. Korta störningar upplevda Kyan-Risarven.
 • 2021-08-16    16:31-21:45   Ventilavledarfel i Svartbo. Älmesbo utan ström under kvällen. Kortare avbrott mot Öjung
 • 2021-07-14    18:16-18:17   Kort avbrott i samband med åska. Kyan-Öjung.
 • 2021-06-20    20:53-23:00   Blinkningar i samband med åskväder. Knåda-Ryggesbo samt Våsen-Risarven.
 • 2021-05-27   21:16-00:30   Följdfel från kabelavgrävningen tidigare på dagen. Komponentfel på nätet i Ullungsfors. Roteberg utan ström    kl.21:16-22:20. Ullungsfors-Fullsborn-Öjung m.fl. hade avbrott till kl.00:30.
 • 2021-05-27   13:04-15:24   Avgrävd kabel på vårt elnät i Ullungsfors. Även Roteberg och Öjungslinjen berörda av strömavbrottet
 • 2021-05-26   13:20-15:35   Trädpåfall Ryggesbo-Rygge
 • 2021-05-05   15:50-16:35   Trädpåfall vid Mörtsjön. Knåda, Vängsbo, Torrbergsbo, Åsen och Ryggesbo berördes av strömavbrottet.
 • 2020-11-19   06:08-08-30   Trädpåfall vid Ondahls i Knåda. Knåda-Vängsbo berörda av strömavbrott 
 • 2020-09-12   16:36-19:45   Åska runt Våsen. Södra Våsen - Öjung strömlösa.
 • 2020-07-30   12:02-12:37   Östanålinjen strömlös p.g.a. säkringsbrott.
 • 2020-06-10   17:40-19:10   Åska i Våsbo. Våsbovallarna med omnejd strömlösa.
 • 2020-04-13   11:38-11:52   Fel Rygge vid blåsväder. Knåda, Vängsbo, Torrbergsbo, Åsen och Ryggesbo utan ström. 
 
 
 

Historiska störningar 2019

 

 • 2019-10-25     14:55-15:58     Trädpåfall efter Öjungslinjen. Kyan-Öjung berörda av avbrott.
 • 2019-08-21     14:55-15:31     Störningar i området kring Stenkullen och Älmesbo efter åska.
 • 2019-06-20     14:25-14:40     Åsknedslag i Finnaberg. Trasig ventilavledare. Abonnenter mot Lillöjungsbo från Finnaberg strömlösa till kl.19:19.
 • 2019-06-17     13:58-14:43     Kabelbrand vid Tovåsen. Avbrott mellan Mjölåsen-Lillskog t.om. kl.04:18 den 18/6.
 • 2019-06-07     19:30-00:30     Åska (isolator), Öjungslinjen avbrott mellan "Karsbo" och Lillskog (inkl Öjung)
 • 2019-05-28     07:58-08:19     Avgrävd kabel efter Knådavägen. Knåda-Ryggesbo strömlösa.

Planerade arbeten

Aviserade avbrott förekommer i samband med arbetsutförande.

Område Typ Datum   Status
G:a Lillbo Ombyggnad  Sommar-20   Klart
Lillbo Stationsbyten Aug-nov-21   Påbörjat
Torrbergsbo Ombyggnad Sommar-21   Pågår
Kv.Bryggaren Förstärkning Höst-21   Planeras
Mörtsjön,Mörtbo Nyanslutningar Höst-21   Planeras
Bäck Ombyggnad nätstation Vinter-21   Planeras
         
         

 

Felanmälan

Felanmälan under orinarie arbetstid görs till vår växel på telefon, 0271-27400
Efter ordinarie arbetstid görs felanmälan på telefon, 020-59 20 00