Elinstallationsarbete

Det finns vissa krav för att utföra installationer som påverkar elnätet.

Allmänt

För att få utföra installationer måste man av Elsäkerhetsverket vara godkänd installatör. Elsäkerhetsverket utfärdar behörighetsbevis och registrerar godkänd elinstallatör. Behörighetsbeviset är personligt.Elinstallatör skall vara registrerad på det nätområde där han avser att utföra elinstallationsarbete.

Regelverk

De viktigaste regelverken som elinstallatören har att följa är:

  • Starkströmsföreskrifterna
  • Installationsbestämmelserna

Överordnade regelverk

  • Ellagen
  • Starkströmsförordningen
  • Svagströmsförordningen
  • Elmaterielförordningen
  • Elinstallationsförordningen

Obehörigt installationsarbete

Obehörigt elinstallationsarbete är när en ej auktoriserad/behörig elinstallatör har utfört ett elinstallationsarbete som inte denne är behörig till. Sådant obehörigt elinstallationsarbete kan dels lämnas till polis för fortsatt utredning men också delges Elsäkerhetsverket om det är av sådan art att nätägaren väljer att frånkoppla anläggningen.

Föranmälan

För- och färdiganmälan på webben

Elektra Nät erbjuder elinstallatörer att göra sina för- och färdiganmälningar via föranmälan.nu.
Med tjänsten får ni en smidig hantering av era ärenden med kortare handläggningstider, minskad pappershantering och avisering via mejl och SMS när ärendena behandlats.

Anvisning för att komma igång med föranmälan.nu

  1. Gå till föranmälan.nu där du kan skapa ett konstnadsfritt installatörskonto.
  2. Du får sedan ett mejl med inloggningsuppgifter så att du kan logga in på tjänsten.

Tips på läsning: Guide för installatörer (pdf)

Vill du ha hjälp av oss att komma igång med föranmälan via webben är du välkommen att kontakta oss för assistans.