Koncern

Redan 1906 bildades AB Edsbyns Elverk, som idag är en koncern med 200 medarbetare. I koncernen finns dotterbolagen Elektra Nät AB, Elektra i Hälsingland AB, Elektra i Gästrikland AB, Elektra Värme AB och AB Helsinge Elhandel.

AB Edsbyns Elverk ägs av drygt 600 aktieägare, varav de flesta har anknytning till Ovanåker i Hälsingland.

Vattenkraft, elhandel, fjärrvärme och elteknik
Ur fyra vattenkraftstationer i älven Voxnan produceras el av AB Edsbyns Elverk som även säljer administrativa tjänster till dotterbolagen. Elen distribueras av Elektra Elnät AB till kunder inom bolagets koncessionsområde, beläget i Ovanåkers kommun. Elhandel med kunder över hela landet bedrivs genom AB Helsinge Elhandel. Elektra Värme AB producerar och distribuerar lokal biobränslebaserad fjärrvärme i orterna Alfta och Edsbyn i Hälsingland.

ELIA Söderhamn
Vi har ett nära samarbete med och är delägare i ELIA, EL Installation Automatik i Söderhamn AB, som utför alla typer av elinstallationer i både små och stora projekt.

VD i AB Edsbyns Elverk heter Jan Delin, och nås på telefonnummer 0271-27 401.

Läs mer om övriga bolagen

Elektra i Hälsinglands webbplats »
Edsbyns Elverks webbplats »
Elektra Värmes webbplats »
Helsinge Elhandels webbplats »
ELIA Söderhamns webbplats »