Koncern

Redan 1906 bildades AB Edsbyns Elverk, som idag är en koncern med 200 medarbetare. I koncernen finns dotterbolagen Elektra Nät AB och AB Helsinge Elhandel.

AB Edsbyns Elverk ägs av drygt 600 aktieägare, varav de flesta har anknytning till Ovanåker i Hälsingland.

Vattenkraft, elhandel, fjärrvärme och elteknik
Ur fyra vattenkraftstationer i älven Voxnan produceras el av AB Edsbyns Elverk som även säljer administrativa tjänster till dotterbolagen. Elen distribueras av Elektra Elnät AB till kunder inom bolagets koncessionsområde, beläget i Ovanåkers kommun. Elhandel med kunder över hela landet bedrivs genom AB Helsinge Elhandel.

 

VD i AB Edsbyns Elverk heter Nils Andersson, och nås på telefonnummer 0271-27 401.

Läs mer om övriga bolagen

Edsbyns Elverks webbplats »

Helsinge Elhandels webbplats »