Mikroproduktion

           Tekniska villkor för mikroproduktion 

Vi behöver kunna garantera säkerheten på våra anläggningar för elanvändare, installatörer, tekniker m.fl. samt att inte andra elabonnenter inkopplade till vårt nät ej påverkas negativt.

Vid utformningen av elproduktionsanläggningen ska kunden särskilt beakta följande punkter i Allmänna avtalsvillkoren (NÄT 2012 K/N): 3.6, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12. Av dessa punkter följer bl.a. att:

 • Edsbyns Elnät AB måste alltid kontaktas innan installation påbörjas.
 • Allt installationsarbete ska utföras av behörig installatör.

 

Anläggningskrav:

 • Elproduktionen ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre elnät.
 • Stickproppsanslutning är inte tillåten. Produktionsanläggningen ska vara fast ansluten till elnätet via en låsbar brytare och med separat överströmsskydd.
 • Alla produkter som används i elproduktionsanläggningen ska vara CE-märkta.
 • Anslutning av enfasig elproduktion som överstiger 3 kW avrådes av Edsbyns Elnät.
 • Särskild märkning ska finnas i kundens mätarskåp. Minimikrav finns i Svensk standard SS-EN 50549
 • Reläskyddsprotokoll på svenska ska tillhandahållas av tillverkaren.

 

Elproduktionsanläggningen och installationen ska uppfylla följande författningar och standarder

 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om viss elektriskt materiel.
 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet.
 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.
 • Svensk standard, Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 samt tillverkarens anvisningar.
 • Svensk standard SS-EN 50549. Vid reläskyddsinställningar så gäller 230V +11% som utlösningsvillkor på överspänning (steg 2).
 • Kunden ansvarar att produktionsanläggningen underhålls och provas enligt tillverkarens specifikationer så att reläskydd och annan utrustning fungerar som avsett.

 

Blankett för anslutningsanmälan av mikroproduktion