Planerade ombyggnader, elnät 2015

​Här ser du våra planerade ombyggnadtioner på vårt elnät för 2015.

  • Öjungslinjen mellan Karsbo - Öjung.  Jan-aug.
  • Öjungslinjen, Norsbo. Aug - dec.
  • Ryggesbolinjen, Knåda / Vängsbo. Aug - dec.