Öjungslinjen

Under några år håller vi på att bygga om Öjungslinjen där vi förbättrar för att minimera störningar.
Ledningen flyttas närmare väg och en hel del kabel grävs ner.