Priser och avtal

Elektra Nät AB

Priser Nättariffer Allmänna avtalsvillkor
Anslutningsavgifter Säkringskund Konsument-2012 K
Avbrottsersättning Effektkund, 0,4kV Näringsidkare-2012 N
  Effektkund, 12kV Högspänningskund-2012 H
  Ackordstaxa, belysning  
  Småskalig produktion

Äldre tariffer för säkringskunder

Elektra Nät ökar aktiviteten i elnätet – höjer elnätspriset inför kommande framåtriktade satsningar

Elektra Nät satsar på elnätet i och utanför centralorten Edsbyn.
Målet är att i framtiden under - 20 och -30 talet erbjuda Elektra Näts kunder både dagens och framtidens energitjänster, så som laddinfrastruktur, solcellslösningar, energilager mm.
Elnätet ska även i framtiden erbjuda högsta kvalité och leveransförmåga.
Vi ser att behovet av elbilsladdning kommer öka markant de närmsta åren, redan nu ser vi ett snabbt stigande antal solcellsanläggningar hos privatpersoner, men det finns även förfrågningar kring hela solcellsparker.
Energilager blir som ett stort batteri som skulle kunna bli ett mycket bra komplement till kundernas solcellsanläggningar där man kan lagra energi som man inte gör av med just när den produceras.
Energilager är inte riktig här just nu, men det kommer med att priserna för dessa sjunker.

För att möta framtiden och kunna göra satsningen höjs därför elnätsavgiften med cirka 8 procent, från och med 1 april 2021.
Det motsvarar en genomsnittlig höjning med cirka 13 kronor per månad för en lägenhetskund och cirka 60 kronor i månaden för en villakund med eluppvärmning.

Med offensiv satsning på moderniseringen av elnätet skapar vi förutsättningar för att även i framtiden erbjuda ledande elnätstjänster till nöjda kunder.
Under 10-talet har stora satsningar genomförts för att vädersäkra landsbygdsnätet.
De satsningarna som ligger närmast i framtiden är modernisering och utökad kapacitet i våra båda mottagningsstationer, förnya och förstärka det centrala kabelnätet i Edsbyn samt anpassning av nätstrukturen för morgondagens tjänster.

Att prishöjningen kommer nu kort efter förra höjningen, har sin bakgrund i de myndighetsbeslut vi är styrda av.
Som elnätsbolag styrs både kraven på vårt tjänsteerbjudande och våra intäktsmöjligheter av Energimarknadsinspektionen. Delar av de grundläggande förutsättningarna för perioden 2020-2023 beslutades av myndigheten så sent som december 2020.

Om du som kund är intresserad att veta mer om vad som händer inom elnätsverksamheten kan du anmäla dig till en av våra digitala informationsträffar.
Detta gör du genom att maila dina kontaktuppgifter till info@elektranat.se så återkommer vi med en personlig inbjudan.

 

Nedan redovisas hur prishöjningen kan påverka några av elnätets typkunder:

 

Kategori                 Förbrukning Kwh/år                      Höjning kr/mån                 Ändring %

Lägenhet  16A                     2000                                          12,67 *                                 8,0

Villa  16A                             5000                                          34,67 *                                  8,0

Villa  20A                             20000                                        60,75 *                                  8,0

Gård/lantbruk  35A              30000                                        97,25  *                                 8,0

LSP-effektkund                    0,5MW,1GWh                           600 **                                    8,2

HSP-effektkund                   1,5MW,5GWh                           6000 **                                   8,0

*inklusive moms  **exklusive moms.  Myndighetsavgifter i övrigt ej medräknat.

Skatteverket har beslutat om höjning av energiskatten med 0,3 öre till 35,6 respektive 26,0 öre/kWh för den reducerade skattesatsen.

 

Förändringen kommer att gälla fr.o.m. 1 apr  2021.