Upprustning Hömyren

Just nu rustar vi både högspänning och lågspänningsutrustning vid Hömyren, väster om Edsbyn.
Ny kabel grävs ner och en ny nätstaion installeras.
Det här kommer att innebära en säkrare drift i området med mindre behov av underhåll.
Ett framtidssäkert distributionssystem för våra kunder i området kring Hömyren