Ackordstaxa

TARIFF 51
Offentlig belysning med ackordstaxa

Gäller fr.o.m. 2020-01-01

Tariffen är avsedd för enstaka ljuspunkter på landsbygd där utrustning för energimätning utelämnats. Tändning och släckning av belysningsanläggningen sker med fotocell (ljusrelä).

Elnätsavgift(effekt): Fast avgift 16A(L) 1146 kr / kW
Rörlig avgift 16,25 öre / kWh

Priserna korrigeras årligen under januari månad

På ovanstående avgifter tillkommer elskatt och moms samt elhandelsavgift

Tillämpningsbestämmelser:
Den avgiftsgrundande effekten skall vara den för belysningsanläggningen totalt anslutna effekten. För urladdningslampor skall således hjälpapparaternas effekt medräknas.

De totala lampeffekterna beräknas enligt följande:

För kvicksilverlampor: 80W + 9W totalt 89W
125W + 10W totalt 135W
250W + 15W totalt 265W

För lampor av högtrycksnatrium: 50W + 12W totalt 62W
70W + 15W totalt 85W
100W + 20W totalt 120W

För lysrör: 20W + 9W totalt 29W
40W + 9W totalt 49W