Säkringskund

Gäller fr.o.m. 2021-01-01

Ampere Fast exl. moms/år Fast ink. moms/år Rörlig exl. moms/kWh Rörlig ink. moms/kWh
16 L 1146 1432 18,40 23,00
16 3352 4190 16,25 20,31
20 4352 5440 14,65 18,31
25 5440 6800 14,65 18,31
35 7253 9066 14,65 18,31
50 10310 12888 14,65 18,31
63 13937 17421 14,65 18,31
80 18106 22633 14,65 18,31
100 22645 28306 14,65 18,31
125 28242 35303 14,65 18,31
160 35713 44641 14,65 18,31
200 45088 56360 14,65 18,31
         

Tariff 2020

Tariff 2019

Tariff 2018

Tariff 2017

 


 

16 L avser lägenheter i flerbostadshus där fastighetsägaren tecknat särskilt abonnemang

för fastighetens allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter,
dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

Tillämpningsbestämmelser:

Fast nätavgift utgår för varje mätpunkt och bestäms av storleken på säkring närmast mätare (mätarsäkring).
Ändring av mätarsäkringens storlek får endast ske efter Elektra Näts medgivande och högst en gång per år.
För abonnemang större än 200 A erhålls prisuppgift på begäran. Övriga bestämmelser framgår av
allmänna avtalsvillkor Nät 2012 K(rev.2), som kan erhållas på begäran.

Övriga avgifter:

För samtliga tariffer gäller att anslutningsavgift utgår vid nyanslutning eller utökning av abonnemanget.
Anslutningsavgiften debiteras i förskott. Närmare uppgifter om anslutningsvillkoren lämnas på begäran.
Myndighetsavgifter(inkluderat i tariffavgiften):
Elsäkerhetsavgift: 10,20 kr/år exkl. moms, 12,75 kr/år inkl. moms
Elberedskapsavgift: 39,20 kr/år exkl. moms, 49 kr/år Inkl. moms
Nätövervakningsavgift: 4,35kr/år exkl. moms, 5,44 kr/år inkl. moms
Från 1 januari 2021 ska energiskatt för elektrisk kraft betalas med 35,60 öre/kWh exkl.moms
Avdraget för kunder inom hushålls- och tjänstesektorn är fortfarande 9.6 öre/kWh inom vissa kommuner i norra Sverige.
Momsen är för närvarande 25%