Tillfällig El, Byggström

Tillfälliga anslutningar (byggkraft)

Vid anslutning med 80A säkring eller mer sker mätningen över mättransformatorer.
Avgiften ska täcka kostnader för planering, anslutning, mätarmontage och ev. kontroll.
Om nätutbyggnad är nödvändig gäller faktisk kostnad.
Maximal tid för tillfällig anslutning är ett år om inte annat avtalats

Anslutningsavgift

Tillfällig el, byggström

Tekniska villkor regleras i  "Tillämpningsbestämmelser vid nyanslutning"
Följande priser gäller fr.o.m. 2020-01-01:

MÄTARSÄKRINGENS
STORLEK
Grundavgift
Kr
Hyra
kr/dygn
Nätavgift
kr/dygn
Rörlig avgift
Öre/KWh
25 A timtaxa - 14,90 13,40
63 A timtaxa - 38,18 13,40

Moms tillkommer på samtliga priser.

Blankett för beställning av tillfällig el och hyrskåp:

Klicka här